nowa rekrutacja 2021 2021

O perspektywach zatrudnienia młodych ludzi, ich szansach na rynku pracy, osobowości zawodowej i wielu innych aspektach początków aktywności zawodowej rozmawiano w czasie zorganizowanego w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi  seminarium dla dyrektorów, doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkół ponadgimnazjalnych. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, ośrodków pomocy społecznej.