nowa rekrutacja 2021 2021

Dyplomy rozdane! Nowi absolwenci KPSS w Czeladzi!

     Koniec roku szkolnego dla 33 tegorocznych absolwentów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi stał się faktem. Podczas uroczystego Dyplomatorium otrzymali swoje dyplomy pracownika socjalnego i nabyli pełne uprawnienia do pracy w zawodzie, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.
      O tym, że odpowiednio przygotowani do zawodu pracownicy socjalni są poszukiwani na rynku pracy, przekonało się już troje z tegorocznych absolwentów KPSS. Tuż przed uroczystym Dyplomatorium byli bowiem na rozmowach kwalifikacyjnych o pracę w placówkach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Jak podkreślali obecni na uroczystości dyrektorzy placówek pomocowych, potrzeba dobrze wyszkolonej kadry jest ogromna. W dobie dzisiejszego kryzysu, bezrobocia, rosnącego ubóstwa liczba osób, które korzystają z pomocy społecznej rośnie. Aby profesjonalnie móc pomagać klientom tychże placówek konieczne jest rzetelne i praktyczne przygotowanie do zawodu.
      To praktyczne przygotowanie naszym absolwentom gwarantują praktyki zawodowe, które realizują w czasie trzech lat nauki. Ponad 500 godzin spędzają bowiem w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, domach opieki, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, co daje im duże możliwości poznania specyfiki zawodu pracownika socjalnego i pracy z klientem. Teraz przed naszymi absolwentami kolejne wyzwania- obrona pracy licencjackiej na Uniwersytecie Śląskim, i dla zdecydowanej większości perspektywa studiów magisterskich.