nowa rekrutacja 2021 2021

Dyplomy rozdane! Nowi absolwenci KPSS w Czeladzi!

     Koniec roku szkolnego dla 33 tegorocznych absolwentów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi stał się faktem. Podczas uroczystego Dyplomatorium otrzymali swoje dyplomy pracownika socjalnego i nabyli pełne uprawnienia do pracy w zawodzie, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.
      O tym, że odpowiednio przygotowani do zawodu pracownicy socjalni są poszukiwani na rynku pracy, przekonało się już troje z tegorocznych absolwentów KPSS. Tuż przed uroczystym Dyplomatorium byli bowiem na rozmowach kwalifikacyjnych o pracę w placówkach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Jak podkreślali obecni na uroczystości dyrektorzy placówek pomocowych, potrzeba dobrze wyszkolonej kadry jest ogromna. W dobie dzisiejszego kryzysu, bezrobocia, rosnącego ubóstwa liczba osób, które korzystają z pomocy społecznej rośnie. Aby profesjonalnie móc pomagać klientom tychże placówek konieczne jest rzetelne i praktyczne przygotowanie do zawodu.
      To praktyczne przygotowanie naszym absolwentom gwarantują praktyki zawodowe, które realizują w czasie trzech lat nauki. Ponad 500 godzin spędzają bowiem w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, domach opieki, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, co daje im duże możliwości poznania specyfiki zawodu pracownika socjalnego i pracy z klientem. Teraz przed naszymi absolwentami kolejne wyzwania- obrona pracy licencjackiej na Uniwersytecie Śląskim, i dla zdecydowanej większości perspektywa studiów magisterskich.
 

Absolwentka Anna Stanik:

Ukończenie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi pozwoli mi na dalszy rózwój zawodowy. Tytuł pracownika socjalnego- który jest jednym z cenionych zawodów na rynku pracy daje wiele możliwości. Wiedza zdobyta w trakcie nauki pozwoliła mi przybliżyć  problemy jakie dotykają nasze społeczeństwo a także nauczyła jak nieść pomoc osobom, które tej pomocy potrzebują.


Justyna Czerwińska -  technik ekonomista, absolwentka Kolegium Pracowników Służb Społecznych, członek Stowarzyszenia „Centrum Wsparcia Społecznego Auxilium”:

Uzyskanie dyplomu pracownika socjalnego otwiera przede mną nieograniczone możliwości do działania w systemie wsparcia społecznego. Moim marzeniem jest praca z osobami doświadczającymi jak i stosującymi przemoc w rodzinie, lecz do tego długa droga podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Swoją najbliższą przyszłość wiąże z szeroko rozumianą Polityką Społeczną.
Życzę wszystkim powodzenia w realizacji zawodowych marzeń!
19 czerwca już kolejny raz zorganizowaliśmy Dzień Seniora dla mieszkańców Czeladzi.
W programie spotkania m.in.
- występ artystyczny młodzieży licealnej
- wykład mgr Anety Martyniak-Jarosz „Wizualizacja jako narzędzie pozytywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie”
- trening relaksacyjny
- warsztat twórczo-artystyczny przygotowany przez mgr Monikę Ostrowską-Cichy
- emisja filmu „Senior solo”
Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Zbigniewa Szaleńca
Tegoroczne obrony dyplomów w KPSS już za nami. W tym roku do egzaminu dyplomowego przystąpiło 33 słuchaczy trzeciego roku. Dla wszystkich zakończył się  wynikiem pozytywnym – posypały się piątki i czwórki. Teraz, przed słuchaczami obrona pracy licencjackiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Miło poinformować nam, że dr Anna Zasada – Chorab Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi otrzymała  tytuł Dobrego Pracodawcy, Wyróżnienie zostało przyznane przez Redakcję Forum Biznesu – podczas Konferencji podsumowującej V Edycję Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, która odbyła się 18.04.2013 roku w Gliwicach. Serdecznie Gratulujemy!

Słuchacze III roku studiów niestacjonarnych odwiedzili dzieci z Domu Dziecka w Sosnowcu. Podczas
wizyty  rozmawiali z dziećmi aby poznać ich zainteresowania, marzenia i troski. Dla każdego
dziecka zostanie napisana bajka z indywidualną dedykacją. Ilustracje do swoich bajek wykonają dzieci.
Bajkoterapia to projekt autorstwa mgr Moniki Ostrowskiej-Cichy.


Współczesne wyzwania przed jakimi stoją polityka społeczna i praca socjalna, sytuacja pracowników socjalnych w Polsce i w Europie, prestiż tego zawodu oraz konieczność systemowego wspierania działań w przestrzeniach społecznych -  oto tematy, które zdominowały  spotkanie z profesorem Jerzym Buzkiem - Premierem, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wizyta odbyła się 12 kwietnia 2013 roku w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, którego organem prowadzącym jest Województwo Śląskie (Marszałek Województwa).
W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Ewa Baran, a także przedstawiciele urzędów miast Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Czeladzi, przedstawiciele śląskich i zagłębiowskich instytucji oraz uczelni wyższych, nauczyciele, słuchacze oraz pracownicy kolegium. Współgospodarzem spotkania był Poseł na Sejm RP Jarosław Pięta, reprezentujący Platformę Obywatelską.
 W dzisiejszych czasach potrzebna jest nie tylko profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego, ale także dokładna analiza i trafnie postawiona diagnoza problemów społecznych oraz zasobów środowisk lokalnych, bo dopiero wtedy możliwe jest opracowanie skutecznych planów pomocy. A takiej analizy i diagnozy, jak również systematycznych działań na rzecz wsparcia całej branży i jej promocji często brakuje w systemie pomocy społecznej w Polsce. - to słowa profesora Jerzego Buzka, które wywołały żywe dyskusje wśród uczestników spotkania.
O Istotnej roli służb społecznych w dzisiejszych czasach: dobie kryzysu, bezrobocia, zubożenia i starzenia się społeczeństwa mówiła także dr Anna Zasada-Chorab dyrektor Kolegium, zwracając uwagę na fakt, że współczesna Europa jest Europą socjalną, a  potrzeba profesjonalnego wsparcia osób dotkniętych problemami jest tak samo ważna bez względu na to, o jakim kraju mowa. I właśnie do tych najlepszych przykładów, standardów sprawdzonych w krajach UE powinniśmy dążyć. Aby osiągnąć cele stawiane współcześnie przez polską i wspólnotową politykę społeczną potrzebne są między innymi: profesjonalnie przygotowani do swojej roli pracownicy socjalni oraz wspomniana wcześniej przez Pana Profesora wnikliwa, fachowo zaprogramowana i przeprowadzona  analiza i diagnoza społeczna. Teoretycznym i praktycznym kształceniem kadry pomocy społecznej zajmuje się właśnie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, placówka, która w ciągu 7 lat funkcjonowania przygotowała do pracy prawie trzystu absolwentów. Znajdują oni zatrudnienie w szerokim spektrum instytucji i placówek pomocy i integracji społecznej naszego regionu. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych, objętych programem kształcenia w Kolegium, są poszukiwanymi i cenionymi fachowcami w kraju i w Europie (dyplom Kolegium umożliwia pracę we wszystkich krajach UE). Zawód pracownika socjalnego jest w czołówce zawodów najbardziej poszukiwanych w Europie.
Odpowiedzią na zapotrzebowanie pojawiające się w zakresie realizacji zadań o charakterze analityczno – diagnostycznym oraz wspierania struktur państwowych i samorządowych w zakresie budowania strategii przeciwdziałania problemom społecznym może być powołanie instytucji szkoleniowo -badawczej, która jednocześnie spełniałaby obie wskazane role, mogłaby wypełnić istotną lukę i wyjść naprzeciw potrzebom środowiska. Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach powołania takiej instytucji i jej szerokich perspektywach działania, zwłaszcza w kontekście efektywnego wykorzystania środków unijnych na rzecz edukacji i inkluzji społecznej.  Idea – w żartobliwym nawiązaniu do pomocowej terminologii uzyskał zarówno poparcie, jak i wsparcie.
Można tylko życzyć sobie więcej takich spotkań, w których wysokiemu poziomowi merytorycznemu, inspirującemu nowe pomysły i inicjatywy towarzyszy otwarta, serdeczna i pełna dobrego nastroju atmosfera.


Nowe uzależnienia: między inn. zakupoholizm i media elektroniczne to tytuł warsztatów dla maturzystów z Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych  i Ogólnokształcących w Bytomiu, które odbyły się  w Czeladzi w siedzibie KPSS. O nowych uzależnieniach, na które narażeni są młodzi ludzie w dobie internetu i konsumpcjonizmu opowiadał  mgr Grzegorz Machalica. Wzięli w nich udział tegoroczni maturzyści z klasy o profilu socjalnym.


 

W dniu 15 grudnia 2012r. słuchacze II roku studiów niestacjonarnych przygotowali dla dzieci słuchaczy oraz pracowników KPSS wizytę św. Mikołaja, w imprezie wzięło udział prawie 50-cioro dzieci, które nie tylko miały okazję do wspólnej zabawy ale dostały także paczki. Zabawa byłą świetną okazją do integracji grona pedagogicznego i słuchaczy, którzy przybyli na nią wraz z rodzinami. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego nauczyciele Kolegium, przygotowali dla słuchaczy niespodziankę. Zamiast tradycyjnych zajęć, odbyły się bardzo ciekawe warsztaty. Zaproszeni zostali także maturzyści z LO im. Norwida w Sosnowcu. Licealiści uczestniczyli w treningu interpersonalnym oraz w warsztatach kreatywności. Słuchacze Kolegium brali udział w zajęciach z ergoterapii, treningu autoprezentacji, warsztacie: uzdrawianie poprzez wizualizację oraz w wykładzie „Public relations w pomocy społecznej.” Zajęcia przygotowali i poprowadzili: Maciej Sosnowski, Aneta Martyniak-Jarosz, Edyta Wąsińska, Michał Szyszka, Agnieszka Rychłowska-Niesporek.Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę przekazać wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne podziękowana za codzienną, pełną poświęcenia i zaangażowania pracę oraz gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Proszę przyjąć najszczersze życzenia wielu sukcesów zawodowych, realizacji planów, spełnienia marzeń oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
 
Z wyrazami szacunku dr Anna Zasada-Chorab
http://kwiat.hi4.pl/img/cmok3.jpeg
grafika:http://kwiat.hi4.pl/img/cmok3.jpeg
W piątek 13-go października Kolegium Pracowników Służb Społecznych dołączyło do akcji na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi pt. „Pola Nadziei”, prowadzonej przez Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Słuchacze I roku pod opieką mgr Eweliny Popczyk, sadzili przed szkołą cebulki żonkili. Celem akcji jest propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom, uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na potrzeby chorych. To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili –symbolu nadziei i tworzeniu „Pól Nadziei”. „Pola Nadziei” są czymś więcej niż tylko pielęgnowaniem zasadzonych kwiatów, to zagospodarowanie przestrzeni wypełniających tysiące ludzkich serc, w których kwitnie miłość, dobro i nadzieja dla drugiego człowieka."Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny". Cz. Miłosz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia, wielu sukcesów zawodowych i osobistych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. mgr Tomasz Chorab. Dyrektor KPSS w Czeladzi.
W dniu 6 października 2012 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych odbyła się inauguracja roku szkolnego 2012/2013. W tym roku prawie 60-ciu nowych słuchaczy rozpoczęło naukę na wydziałach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Poza pracownikami socjalnymi kształcenie rozpoczęli pracownicy służb mundurowych: policji oraz służb więziennych. Podczas uroczystości słuchacze I roku złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali indeksy z rąk dyrektora KPSS dr Anny Zasady-Chorab. Wykład inauguracyjny  wygłosił dr Andrzej Cichy.  Tezy wykładu potwierdził dr Maciej Witkowski przedstawiając wnioski z prowadzonych badań wśród mniejszości romskiej. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego SZPAS.

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 dla wydziału stacjonarnego i niestacjonarnego odbędzie się 6 października 2012 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 
Aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, relacje intymne seniorów - pod takim hasłem zorganizowano w sobotę 23 czerwca spotkanie dla Seniorów. W imprezie, która odbyła się w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi wzięli udział mieszkańcy Czeladzi, dla których przygotowano ciekawe propozycje, między innymi: wykład na temat "Czy w XXI wieku potrzebny jest savoir vivre?", warsztaty artystyczne, występ artystyczny oraz poczęstunek.

Dzień Seniora to alternatywa dla tych, którzy ponad wszystko cenią sobie aktywność, dobre towarzystwo, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy imprezy mieli kolejne pomysły na tego typu spotkania, którymi podzielili się z organizatorami. Ci ostatni już myślą nad realizacją następnych imprez.
{phocagallery view=category|categoryid=11}
Trzy lata nauki, ponad 2500 godzin wykładów i ćwiczeń oraz pół tysiąca godzin praktyk zawodowych, dziesiątki egzaminów i zaliczeń rygorowych - to warunki, które musieli spełnić tegoroczni absolwenci Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, aby otrzymać swój upragniony dyplom pracownika socjalnego. W tym roku mury szkoły opuściło 37 w pełni przygotowanych do zawodu pracownika socjalnego absolwentów. 

Co najważniejsze - przygotowanych także praktycznie - co podkreślała w  czasie uroczystego dyplomatorium dr Anna Zasada - Chorab, dyrektor KPSS w Czeladzi. A to praktyczne przygotowanie gwarantuje tak duża liczba godzin praktyk zawodowych, dzięki którym absolwenci szkoły nabywają doświadczenia, weryfikują wiedzę teoretyczną, sprawdzają swoje umiejętności i możliwości już w czasie nauki. To sprawia, że stają się konkurencyjni na rynku pracy. Są chętnie zatrudniani w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziecka, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Świetlicach Środowiskowych itp. Dzięki współpracy z Instytucjami Pomocy Społecznej, absolwenci Kolegium, zaraz po otrzymaniu dyplomów otrzymują oferty pracy. Już podczas dyplomatorium pracę naszym słuchaczom zaoferowały 3 Instytucje. Do tej pory Kolegium Pracowników Służb Społecznych ukończyło 175 absolwentów. Dzięki podpisanej umowie z Uniwersytetem Śląskim, który jest patronem naukowym Kolegium, zdobyli nie tylko dyplom pracownika socjalnego, ale i dyplom ukończenia studiów licencjackich Uniwersytetu Śląskiego na kierunku praca socjalna. Zdecydowana większość słuchaczy będzie kontynuować naukę na studiach II stopnia na Uniwersytecie Śląskim.
{phocagallery view=category|categoryid=10}
W dniu 4 czerwca przy budynku Kolegium Pracowników Służb Społecznych odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Nie zabrakło chętnych do udziału w warsztatach plastycznych, których rezultatem było utworzenie magicznej księgi ,, Wakacyjne marzenia ’’.Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy, za sprawą czego pojawiły się wokoło kolorowe motyle, kotki, myszki, a nawet przerażające i zabawne pająki i wampiry.

Dla miłośników literatury festyn okazał się doskonałą okazją do nabycia ciekawych pozycji książkowych, nie tylko dla najmłodszych. Imprezę zakończyło wielkie rodzinne bańkowisko.

{phocagallery view=category|categoryid=5}

Słuchacze trzeciego roku KPSS - w ramach ćwiczeń z edukacji ekologicznej - przygotowali warsztaty dla dzieci z Przedszkola nr 7 w Czeladzi pt. ,,Coś z niczego’’.

Niepotrzebne stare pudełka, rolki po zużytym papierze toaletowym okazały się niezbędnym materiałem, by zrobić ładne, nowe pojemniki na ołówki czy długopisy. Ideą warsztatów było pokazanie, że recykling może też być użyteczną zabawą. I tak - to, co mogłoby trafić na śmietnik zmieniło się w kolorowe prosiaczki, motylki, kotki, a nawet kosmiczne stwory.

Bo zapał i wyobraźnia dziecięca nie znają granic! Na koniec dzieci odebrały dyplomy uczestnictwa, nagradzając słuchaczy gromkimi brawami za przygotowanie warsztatów. Zarówno dzieci jak i słuchacze III roku spisali się na piątkę.

{phocagallery view=category|categoryid=6}
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z Inauguracji roku akademickiego 2011/2012

{phocagallery view=category|categoryid=1}

Remont i modernizację szkoły wykonał Urząd Marszałkowski. By jednak było to możliwe, w 2009 roku burmistrz Czeladzi Marek Mrozowski przekazał budynek aktem notarialnym na rzecz Województwa Śląskiego.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Jej wartość to ok. 2,5 mln zł. Dzięki przebudowie słuchacze Kolegium będą mogli zdobywać wiedzę w nowoczesnym budynku, przystosowanym również dla osób niepełnosprawnych.

Więcej na slaskie.pl

16 kwietnia 2011 roku słuchacze wydziału niestacjonarnego wraz z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi zorganizowali akcję sadzenia drzewek wokół budynku szkoły. Trochę fizycznej pracy na świeżym powietrzu, w promieniach wiosennego słońca, to świetny relaks, okazja do rozmów i integracji. Dzięki tej akcji powstał piękny ogródek, który cieszy oczy studentów, pracowników i okolicznych mieszkańców.
{phocagallery view=category|categoryid=2} ;
W sobotę, 23 stycznia 2010 roku odbył się w Kolegium pierwszy w historii szkoły bal przebierańców. Wszyscy uczestnicy balu wykazali się pomysłowością i wielką inwencją artystyczną.

{phocagallery view=category|categoryid=8}