nowa rekrutacja 2021 2021

  1. Zarządzenie Nr 04/2021 Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi z dnia 26.04.2021 r. w sprawie praktyki dyplomowej w semestrze VI.

Zadania, obostrzenia i zalecenia dot. przeprowadzania egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej i egzaminu dyplomowego w roku szkolnym 2019/2020 w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

  1. Zarządzenie Nr 05/2020 Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi z dnia 04.06.2020 r.
  2. Zadania, obostrzenia i zalecenia dot. przeprowadzania egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej i egzaminu dyplomowego w roku szkolnym 2019/2020 w KPSS w Czeladzi.
  3. Ankieta w związku z epidemią COVID-19.

TERMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO: 07.09.2021 r. od godz. 15:00.

Wszystkie dokumenty związane z zakończeniem semestru VI (indeks, kartę egzaminacyjną) należy dostarczyć do sekretariatu Kolegium.