Informujemy, iż poniższe: Zarządzenie, Regulamin, Harmonogram dotyczą tylko opłat w KPSS Czeladź. Opłata dla słuchaczy KPSS Czeladź, będących jednocześnie studentami UŚ w Katowicach (w zaoczny), wynosi w roku szkolnym 2021/2022, ... zł za semestr. Płatne na UŚ w Katowicach.

  1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI Nr 09/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie opłat za naukę w systemie zaocznym w roku szkolnym 2022/2023.
  2. REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA NAUKĘ I ZWALNIANIA Z TYCH OPŁAT SŁUCHACZY KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI.
  3. HARMONOGRAM OPŁAT ZA NAUKĘ W KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI.
  4. WNIOSEK O ZNIŻKĘ CZESNEGO.
Opłaty za czesne w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi należy wpłacać na konto: 60 1050 1227 1000 0023 5336 2946.