Kadrę naukowo-dydaktyczną Kolegium stanowią wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Akademii Medycznej oraz śląskich szkół wyższych, specjaliści z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, psychologii i socjologii oraz innych nauk pokrewnych, a także czynni pracownicy instytucji pomocy społecznych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Dyrektor: mgr Agata Micińska-Pałys

Opiekun naukowo - dydaktyczny: dr hab. prof. UŚ Andrzej Niesporek

Kierownik praktyk zawodowych: dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek

Kadra:

 1. dr hab. prof. UŚ Andrzej Niesporek - Metodyka pracy socjalnej, Metody badań społecznych.
 2. dr Sylwia Turzańska - Prawo.
 3. dr Anna Zasada-Chorab - Polityka społeczna.
 4. dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek - Socjologia.
 5. mgr Luiza Witkowska - Psychoterapia.
 6. mgr Monika Ostrowska-Cichy - Filozofia, Terapia zajęciowa.
 7. mgr Tomasz Chorab - Metodyka pracy socjalnej.
 8. mgr Izabela Krzemińska - Biblioteka.
 9. mgr Grzegorz Machalica - Superwizja.
 10. mgr Ewelina Popczyk - Pedagogika.
 11. mgr Anna Płonka - Język angielski.
 12. mgr Agata Micińska-Pałys - Język niemiecki.