Zajęcia prowadzone są metodami: wykłady, warsztaty, ćwiczenia i treningi, przy czym wykłady stanowią nie więcej niż 50 – 60 % zajęć. Ponadto część godzin realizowanych jest w formie e-learningu. Wykładowcy wykorzystując swój bogaty warsztat pracy stosują również: zajęcia w terenie, analizy i studia przypadku, prace z wykorzystaniem technik multimedialnych, pracę ze słowem drukowanym, analizę tekstów, metodę wideotreningu komunikacji oraz inne, wynikające z potrzeb omawianej tematyki zajęć.