Działamy na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych oraz na podstawie Uchwały nr II/47/9/2006 r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.

Pobierz Statut Kolegium

Pobierz Regulamin Kształcena Kolegium