Rada Programowa Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, przedstawiona w kolejności jaka występuje w Statucie KPSS Czeladź.

§ 6 ust 3. pkt:

1. Dyrektor Kolegium:

  • mgr Agata Micińska-Pałys Dyrektor KPSS w Czeladzi - Przewodnicząca Rady Programowej Kolegium.

2. Opiekun naukowo - dydaktyczny ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

  • dr hab. prof. UŚ Andrzej Niesporek.

3. Kierownik praktyk zawodowych Kolegium:

  • dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek.

4. Przedstawiciel nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Kolegium:

  • dr Sylwia Turzańska
  • mgr Monika Ostrowska-Cichy

5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim, wskazani przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego:

  • dr hab. prof. UŚ Kazimiera Wódz - nauczyciel akademicki wskazany przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
  • dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki - nauczyciel akademicki wskazany przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

6. Przedstawiciel organu prowadzącego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

  • mgr Maria Materla.

7. Przedstawiciel samorządu słuchaczy Kolegium:

  • Monika Bratek - Przewodniczący Rady Słuchaczy Kolegium.

8. Osoby powołane na wniosek Dyrektora Kolegium:

  • mgr Anna Płonka.